Ajan hengessä Kirjoituksia urheilusta, kulttuurista, elämästä ja muusta vähemmän tärkeästä.

Joulu Jeesuksen takana

Liian moni ihminen kysyy, miksi vietän joulua, vaikka olen useaan otteeseen ilmaissut olevani elämänkatsomukseltani ateisti. Onhan joulu pohjimmiltaan kristillinen juhla, eikö? Hämmästyksen määrä on suuri, kun vastaan kysymykseen toteamalla, ettei näin ole. Kristikunta on ominut koko vuoden suosikkijuhlani itselleen niin täydellisesti, että nykyään täytyy olla aatehistorioitsija tietääkseen joulun todellisen alkuperän. Siksipä näin joulukuun alkajaisiksi ajattelin kertoa teille hieman erilaisen joulutarinan - sen vanhan ja tutun tarinan pohjalta.

Aloittakaamme (perinteiden kunniaksi) sillä vanhalla tutulla:

Ja tapahtui niinä päivinä, että keisari Augustukselta kävi käsky, että kaikki maailma oli verolle pantava/Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Kyreniuksen ollessa Syyrian maaherrana/Ja kaikki menivät verolle pantaviksi, kukin omaan kaupunkiinsa.

Niin Joosefkin lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista, ylös Juudeaan, Daavidin kaupunkiin, jonka nimi on Beetlehem, hän kun oli Daavidin huonetta ja sukua /verolle pantavaksi Marian, kihlattunsa, kanssa, joka oli raskaana. / Niin tapahtui heidän siellä ollessaan, että Marian synnyttämisenaika tuli. / Ja hän synnytti pojan, esikoisensa, ja kapaloi hänet ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut sijaa majatalossa. / Ja sillä seudulla oli paimenia kedolla vartioimassa yöllä laumaansa. (Luuk.2:1-20)


Ensimmäinen huomio: alkuperäisteksti ei mainitse mitään tapahtumien päivämääristä. Käsitys siitä, että päivä olisi ollut nimen omaan 25. joulukuuta, ei pohjaudu Raamattuun. Joulukuu ei yksinkertaisesti sovi tapahtumien taustaksi. Kyseisenä vuodenaikana ei esimerkiksi laidunneta lampaita, vaikka tarinaan olennaisesti liittyvien paimenten kerrotaan näin tekevän. Tämä viittaa selkeästi kesään. Merkittävintä on kuitenkin se, että joulukuu oli tuolloin Rooman valtakunnassa pyhitetty Saturnus-jumalan kunniaksi järjestettävälle Saturnalia-juhlalle. Kyseinen keskitalven juhla tuskin olisi ollut kaikkein otollisin hetki pakottaa ihmiset liikkeelle verollepanon muodossa.

Verollepano on muutenkin varsin mielenkiintoinen asia, sillä Raamatun lisäksi mistään muusta historiallisessa lähteessä ei löydy yhden yhtä mainintaa siitä, että Augustus olisi keisarina tällaisen määrännyt koko maahan. Sikäli kun kyseessä oli niinkin merkittävä tapahtuma, kuvittelisi edes yhden aikalaishistorioitsijan mainitsevan siitä. Mutta ei. Lienee siis hyvin epätodennäköistä, että koko valtakuntaa koskevaa verollepanoa ylipäätään tapahtui.

Juudeassa verollepano sen sijaan todella toteutettiin Quirinuksen toimesta vuonna 6. jaa. Verollepano tapahtui kuitenkin nimenomaan asuinkaupungissa. Quirinus, jolle verollepanon järjestäminen oli tärkein tehtävä, tunnettiin loogisena ja järkevänä hallitsijana, eikä muutenkaan olisi ollut mitään järkeä vaatia ihmisiä matkustamaan esi-isiensä kotikaupunkeihin ainoastaan verollepanon vuoksi. Kyseessä olisi ollut sen suuruusluokan kansainvaellus, että siitä löytyisi mainintoja aikalaiskirjoituksissa. Sen sijaan todennäköisempää on, että sellainen yksinkertaisesti keksittiin Raamattuun pelkästään tekosyyksi, jotta messias saatiin tulemaan Juudeasta, kuten Vanhassa Testamentissa ennustetaan.

Jeesuksen syntymäpaikkana Betlehem ei myöskään vaikuta loogisimmalta vaihtoehdolta – hänet kuitenkin tunnetaan yleisesti (raamatussakin) nimellä ”Jeesus Nasaretilainen”. Ajan nimikäytäntö oli, että sukunimi tuli joko isän mukaan ("Jeesus Joosefin poika") tai syntypaikan perusteella. Mikään ei siis viittaa siihen, että Jeesus olisi syntynyt missään muualla kuin Galileassa.

(Itse asiassa myös Nasaretin kaupungin historiallisuus on kyseenalainen, koska myöskään tästä ei löydy ainuttakaan Raamatun ulkopuolista mainintaa. Nykypäivän Nasaret ei ole sama paikka kuin Raamatun tarkoittama Nasaret.)

Betlehem oli kuitenkin mitä loogisin vaihtoehto Jeesus-myytin rakentamisen kannalta, olihan se juutalaisessa mytologiassa sen kaikkein tunnetuimman kuninkaan, Daavidin kotikaupunki. Evankeliumien tavoite oli nimittäin paitsi todistaa Jeesuksen jumaluus, myös saada juutalaiset kääntymään hänen seuraajikseen – mistä muodostui lopulta uusi uskonto kristinusko. Kuninkaana ollessaan Israelin valtakuntaa aggressiivisesti laajentanut sotakuningas Daavid sopi siksi erinomaisesti "juutalaisten kuninkaan" esi-isäksi ja tämän syntypaikka myös uuden messiaan syntypaikaksi.

(Mielenkiintoinen välihuomautus: mikäli Jeesus ei tosi asiassa ollut Joosefin lapsi, ei hän myöskään ollut Daavidille sukua, sillä sukulaisuus tuli sekä Matteuksen että Luukkaan mukaan nimen omaan Joosefin puolelta.)

Jouluevankeliumin tapahtumat sijoittuvat ”nykyaikaisten arvioiden” mukaan vuosien 7 eaa. – 4 eaa. tienoille. Asia ei kuitenkaan ole aivan niin yksinkertainen, sillä asiaan liittyy melkoinen määrä muuttujia, jotka ovat loogisessa ristiriidassa keskenään. Ensinnäkin tarinaan olennaisesti liittyvä Kuningas Herodes kuoli jo vuonna 4 eaa. Toisaalta evankeliumissa suoraan mainittava Kyrenius – eli Quirinus - nimitettiin Syyrian maaherraksi vasta vuoden 6 jaa. jälkeen, eli 10 vuotta Herodeksen kuoleman jälkeen.

Jeesus siis ei syntynyt 25. joulukuuta, tuskin Betlehemissä, jonne Joosef ja Maria eivät olleet menossa ainakaan veronpanon vuoksi aikana, jolloin joko Herodes ei ollut enää kuningas tai Kyrenius ei vielä toiminut Syyrian maaherrana. Ja mitä tulee siihen kauniiseen seimi-rakennelmaan, joita katolilaiset niin mielellään rakentelevat joulunsa iloksi, lienee sekin saanut alkunsa yhdestä lukuisista raamattuun liittyvistä käännösvirheistä. Betlehemissä ei nimittäin tuohon aikaan ollut yhtä ainutta majataloa ja talliahan ei mainita edes Raamatussa. Noihin aikoihin seimejä oli itse asiassa lähinnä luolissa, johon Raamattukin tuntuu alkukielellään viittaavan. Omanlaistaan mystiikkaa sekin ympäristö.

Yhtä kaikki, kaikki kriittiseen ajatteluun kykenevät ymmärtänevät, että Raamatun jouluevankeliumi on samalla tavalla kristillistä legendaa kuin Kalevala on suomalaista kansanperinnettä. Tuskin kukaan sivistynyt ihminen pitää sen tarinoita täytenä totuutena. Miksi siis ylipäänsä kerron tästä? Koska edellä mainitusta huolimatta aivan liian moni on täysin tietämätön historiasta joulun takaa! Joulu on minulle tärkeä juhla ja historianopiskelijana näen punaista aina, kun jopa korkeasti koulutetut ihmiset viittaavat jatkuvasti jouluun kristillisenä juhlana.

Ja vielä sikäli kun ihmiset ymmärtävät Raamatun kontekstin vertauskuvallisena teoksena, haluaisin esittää kysymyksen: mitä ihmettä tämä jouluevankeliumi haluaa meille oikein opettaa? Vastaus: sen että Jeesus on jumalan poika ja joulua on vietettävä hänen kunniakseen. Piste. Tosi asiassa siihen ei sisälly sen suurempaa sanomaa antamisen ilosta, välittämisestä tai lähimmäisen rakkaudesta: se on vain ja ainoastaan uskonnollista todistelua.  Uskaltaisin jopa väittää Charles Dickensin Joululaulu (A Christmas Carol) vuodelta 1894 muokanneen käsityksiämme joulun hengestä melkoisesti Raamatun tarinoita enemmän*.

(*Tämän ajatuksen lähtökohta on siinä, että kyseinen teos on todella vaikuttanut erittäin merkittävästi anglosaksiseen joulukäsitykseen, johon meidänkin jouluperinteemme ja käsityksemme joulusta nykyään pohjautuvat.)

Miksi siis Jeesuksen syntymäpäivää vietetään juuri jouluna? Siksi, että se oli jo Rooman valtakunnassa tärkeä juhlapäivä ja valtaannoustuaan kristityt halusivat korvata pakanallisen juhlan oman pyhimyksensä palvonnalla. Joulun todellinen merkitys on ollut kaikille kulttuureille yhteinen vuosituhansien ajan: se on vuodenaikajuhla samalla tavalla kuin keskikesän juhannus, syksyiset elonkorjuujuhlat ja kevään juhlat. Joulukuun 25. on se päivä, jolloin talvipäivänseisauksen jälkeen aurinko liikkuu ensimmäisen kerran näkyvästi pohjoiseen pohjoiselta pallonpuoliskolta katsottuna. Se ennustaa kesän tuloa ja valon määrän lisääntymistä. Tähän yksinkertaiseen vuoden kulkuun liittyvään tapahtumaan liittyi jo muinaisilla viljelijäkulttuureilla aihetta riemuun, olihan jokainen talvi koettelemus satokauden sijoittuessa kesälle. Valon voitto pimeydestä on sittemmin puettu kulttuurista riippuen milloin mihinkin asuun, eikä kristillinen joulu näin ollen eroa juurikaan roomalaisten Saturnaliasta. Joulun todellinen palvonnan kohde on kuitenkin itse aurinko.

Jos aivan tarkkoja ollaan, varhaiset kristityt sijoittivat Jeesuksen suoraan erään toisen jumalhahmon paikalle, jonka syntymäjuhlana 25. joulukuuta oli ollut vuodesta 273 lähtien. Tuo hahmo oli Sol Invictus ("voittamaton aurinko"), syyrialaisperäinen aurinkojumala. Tätä kesti aina vuoteen 312, jolloin Konstantinus Suuri määräsi kristinuskon Rooman valtionuskonnoksi ja korvasi Sol Invictuksen Jeesuksella. Ensimmäinen kristillinen joulu vietettiin siis nykyisellä paikallaan nimen omaan tuona vuonna.

Mitä tämä siis tarkoittaa nykyihmisen kannalta? Pitäisikö joulu nyt unohtaa kun sillä ei kerran ole sen suurempaa pointtia? Ei tietenkään! Joulun pohja ei ole koskaan ollutkaan kristinuskossa, sen merkitys on aivan muualla. Kaikkien juhlien pääpointti on aina ollut ihmisen halussa irtautua arjesta ja juhlistaa ajan luonnollista kulumista, vuodenaikojen vaihtumista ja elämän jatkumista. Joulukuun 25. päivän aamuna ihmiskunta on jättänyt synkimmän pimeyden taakseen ja on taas askeleen lähempänä valoa ja lämpöä, puolimatkassa poissa pimeydestä.

Juhla tulee ennen kaikkea perinteistä, joita ihmisellä on luontainen taipumus vaalia kokeakseen turvallisuuden tunnetta elämään jatkuvasti liittyvän muutoksen keskellä. Minun jouluni on ennen kaikkea rauhoittumista, lepoa, syöntiä, yhdessäoloa, rakkaiden muistamista ja tunnelmointia hämyisessä keskitalven maailmassa valojen ja kynttilöiden loisteessa. Joulun todellinen sanoma on ihmiskunnan yhtenäisyydessä ja liitän siihen mielelläni ajatuksen heikompien muistamisesta, läheisistä välittämisestä, antamisen ilosta ja sosiaalisesta omatunnosta.

Mikään näistä ei vaadi tekosyyksi yhtäkään roomalaista jumalhahmoa.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

8Suosittele

8 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (24 kommenttia)

Pekka Iiskonmaki

Raamatussa mainitaan kaksi Jeesus lasta. Ainakin toisen isä oli roomalainen sadanpäämies.
Maria oli jo valmiiksi raskaana, kun Josef hänet kihlasi ja Josefin suku ei hyväksynyt Mariaa. Maria sai sittemmin Josefin kanssa muita vähemmän tunnettuja lapsia.

Minäkin vietän joulua ja uskon joulupukkiin. Lapsena joulupukki toi minulle raivostuttavan paljon pehmeitä paketteja. En kanna enään kaunaa.

Kiitos Elmo hienosta jutustasi.

Tuula Saskia

Siis : blogistille oikein hyvää joulua!

Santeri Halmetoja

Jep, kristinuskossa on huomattavasti synkretistisia piirteitä (kuten myös vaikkapa islamissa) vaikka fundamentalistit eivät sitä tietenkään myöntäisi.

Talvipäivänseisauksen juhlaa voidaankin pitää yleiseurooppalaisena perinteenä, johon on tehnyt vaikutuksia niin muinainen (pakanallinen) kulttuuri kuin kristinusko. Eihän vaikkapa joulukuusen koristelemisella ole mitään tekemistä kristinuskon kanssa. Mutta tänäkin vuonna juuri kuulimme, että yhä useammissa kaupungeissa ei sitä kuusta esimerkiksi pystytetä, etteivät tietyt ihmiset loukkaannu.

Tällöin siis poistetaan ihan oikeita kristinuskoakin vanhempia eurooppalaisia perinteitä jonkin määrittelemättömän "monikulttuurin" tieltä. Näin pohjoisessa pimeydessä ja lyhyissä päivissä tämä juhla on varmasti sinänsä jo "luonnollisesti" tärkeä. Kuinka raskasta olisi painaa koko talvi opiskelussa ja töissä?

Thomas L

Kaikki uskovat tietää, ettei joulu ole koskaan ollut mikään kristillinen juhla. Asian esille tuominen valaisee tätä kyllä muille ihmisille. Silti on hyvä, että ihmiset edes vähän hiljentyvät elämässään.

Käyttäjän OssiOjutkangas kuva
Ossi Ojutkangas

Kuohitaan kaikki vähänkin uskonnollisuuteen liittyvä pois joulusta, ihan vain jotta olisimme amerikkalaiseen tapaan sekulaareja. Tuohan vaikuttaa olevan monen vapaa-ajattelijan ja "tieteellisen maailmankuvan" omaavan ihannetavoite. Kun seiminäytemät sun muut saadaan pois joulujuhlista, voidaan sitten nauttia kaikesta jäljelle jäävästä jouluhössötyksestä. Mitäpä marketeissa soivista joulurenkutuksista ja ylikaupallisesta kulutushysteriasta, kunhan se Jesse kavereineen pysyy poissa ärsyttämästä sekulaarien vapaa-ajattelijoiden herkkää mieltä.

Käyttäjän veikkonen kuva
Veikko Sorvaniemi

Joillekin tulee jouluna kylään pakkasukko, Ojutkankaalle taitaa tulla olkiukko.

Käyttäjän OssiOjutkangas kuva
Ossi Ojutkangas

Kyllä, se kuuluu minun jouluperinteisiini. Ja jos sekularismin nimiin vannot, sinun on se minulle sallittava!

Käyttäjän veikkonen kuva
Veikko Sorvaniemi Vastaus kommenttiin #7

Minä kannatan vakaumusten tasa-arvoa, joten sinun jouluperinteesi on mielestäni yhtä arvokas kuin kenen tahansa muun.

Käyttäjän jannekuusi kuva
Janne Kuusi

Kirjailijana minua ei haittaa yhtään se, että kertomakirjallisuudessa kaikki faktat eivät olekaan kohdallaan, itse asiassa ihan päin vastoin.

Suomalaiset ottavat kaiken niin pirun tosissaan, fiktioistakin etsitään yleensä sitä mikä on todella tapahtunut. Nolointa mitä itse olen kuullut kun jotain fiktiota kehutaan on: "ihan kuin oikeasti". Enpä oikein usko että tarina on tuolloin onnistunut muussa kuin imitoinnissa.

Omasta mielestäni jos todellisuuden perään haikailee, voi mennä itse katsomaan oikeaa elämää paikan päälle. Fiktiossa ja tarinoinnissa on kyse ihan muusta, vaikka sillä onkin yleensä erityissuhde todellisuuteen. Mutta tottahan se harvoin on.

Santeri Halmetoja

Olen samaa mieltä, eihän sitä Raamattua pidä lukea kuin piru. Toki kertomuksien ja yksityiskohtien arvosteleminen on fundamentalismin kritiikkiä, mutta järkevä henkilö voi ymmärtää Raamatun opetuksen muunakin kuin yksityiskohtina.

Jos Raamattu ajatellaan kirjalliseksi teokseksi eikä sinänsä "pyhäksi kirjaksi", niin voihan kristillistä filosofiaa seurata ilman että ottaa jokaisen kertomuksen täysin todesta. Kirjaimellisuus ei liennyt suomalaisenkaan muinaisuskon kertomuksissa se pääasia, vaan opetukset.

Pekka Iiskonmaki

Janne. Viimeisin kirjasi? Never heardt?

Teppo Nygren

Historia muuttuu tutkijoiden näkemysten ja olettamusten mukaan. En tiedä mitä hyötyä on jollekkin CCCP joulun haikailusta?
Hyvää ja mitä vaan joulua kaikkien vakaumusta kunnioittaen.
http://www.youtube.com/watch?v=9NKHJ64qRR8

Käyttäjän saarinenj kuva
Juhani Saarinen

Mielestäni joulua kannattaa juhlia sen arvon mukaan mikä joululle kuuluu ja tuoda juhlan keskipisteen joulun lapsen Jeesuksen,on suorastaan kummallista ettei joulun lasta voitaisi tuoda sille kuuluvalle paikalle, ja kummallinen piirre on että joululauluissa ei voi mainita nimeltä Jeesus, mukamas islamilaiset suuttuu, tämä on yksi nöyristelyn piirre joka on alkanut vaivaamaan Suomalaisia.
Vaikka maailmassa on paljon ongelmia ja epäoikeudenmukaisuutta, niin ei se ole joulunherran Jeesuksen vika vaan vika löytyy meistä ihmisistä jotka olemme vieraantuneet kristillisistä arvoista.

Mauno Matonen

Bring Christ back to Christmas!

Käyttäjän jussikangasluoma kuva
Jussi Kangasluoma

Tim Minchin pukee mielestäni monen ateistin ajatukset joulusta kauniiksi sanoiksi laulussaan White Wine in the Sun. Laulu ei toki kehota ryyppäämään vaan herra on Australiasta lähtöisin.

http://www.youtube.com/watch?v=fCNvZqpa-7Q

Markku Ollikainen

Alan ihmisenä voisi sanoa, että Elmo Rautio kirjoittaa ns. hatusta eli veistää tosiasioita, mutta irrallaan historian kokonaisvaltaisemmasta todellisuudesta.

Luukasta voidaan pitää luotettavana historioitsijana. Augustus tunnetaan keisarina, jolla oli tapana tehdä tutkimusta keisarikunnan tilasta. Hänen toimistaan tiedetään, että ainakin 3 kertaa Rooman valtakunnassa tehtiin laajamittainen väestökartoitus verotusta varten.
Tällaiset toimet ajoitettiin alueita hallitsevan henkilöstön vaihdoksien yhteyteen todellisen verotustilanteen hahmottamiseksi. Tällainen tilanne oli esimerkiksi Jeesuksen syntymän aikoina. Mm. Egyptissä tämä väestökartoitus/verollepano tehtiin 10-9BC. Tällaista toimintaa kieltävää historiallista materiaali ei ole olemassa.

Tutkimusperiaatteena kannattaa pitää kiinni ideasta, että hiljaisuus jostakin asiasta ei tarkoita, ettei sitä olisi tapahtunut. Sekä positiiviset että negatiiviset väitteet asioista tulee perustaa dokumentoituun tietoon.

Kyreniuksen osallistuminen Varuksen kanssa väestökartoitukseen ja verollepanoon ei ole vain mahdollista, vaan jopa hyvin todennäköistä. Olihan hän Jeesuksen syntymän aikoihin Syyrian alueella Augustuksen luottomies. Kyrenius oli näet alueella useampaan otteeseen. Augustuksen yhden väestökartoituksen/ verollepanon ajankohdaksi Jeesuksen syntymän aikoihin (muutaman vuoden ajanjaksossa) on positiivista todistusineistoa.

On mielenkiintoista, ettei kukaan varhaisista "ateistinaluista" nostanut tätä asiaa kiistan kohteeksi. Ei edes Rooman keisari Julian, joka tunnettiin myös nimellä Luopio, ja kristinuskon vahvana vastustajana. Vaikka hänellä, jos kenellä oli pääsy kaikkeen Rooman hallinnon arkistoituun tietoon.

Kehoitan Elmo Rautiota siirtymään historiankirjoituksessaan laajemman materiaaliin käyttöön ja siitä saataviin, enemmän todellisuutta vastaaviin kuvauksiin. Yllä oleva kirjoitus ei ole kunniaksi historian opiskelijalle.

Käyttäjän elmorautio kuva
Elmo Rautio

"Tutkimusperiaatteena kannattaa pitää kiinni ideasta, että hiljaisuus jostakin asiasta ei tarkoita, ettei sitä olisi tapahtunut. Sekä positiiviset että negatiiviset väitteet asioista tulee perustaa dokumentoituun tietoon."

Tämä periaate sopii kristityille erinomaisesti, koska näin Raamatun voi laskea aineistoksi. Näin ollen tapahtuma, joka on mainittu Raamatussa, mutta josta ei ole mainintaa muualla, on tällä logiikalla totta.

Tosi asiassa tapahtuma, josta voidaan perustellusti olettaa löytyvän todisteita muualtakin kuin yhdestä dokumentista, näyttää epäuskottavalta, jollei tällaisia todisteita ole.

(Ja kuitenkin "Tällaista toimintaa kieltävää historiallista materiaali ei ole olemassa." ?)

"On mielenkiintoista, ettei kukaan varhaisista "ateistinaluista" nostanut tätä asiaa kiistan kohteeksi. Ei edes Rooman keisari Julian, joka tunnettiin myös nimellä Luopio, ja kristinuskon vahvana vastustajana."

Ja tämä on todistus siitä, ettei asiassa ole loogisia ristiriitoja?

"Kehoitan Elmo Rautiota siirtymään historiankirjoituksessaan laajemman materiaaliin käyttöön ja siitä saataviin, enemmän todellisuutta vastaaviin kuvauksiin."

Kuin myös.

Markku Ollikainen

Tutkimusperiaatteena kannattaa pitää kiinni ideasta, että hiljaisuus jostakin asiasta ei tarkoita, ettei sitä olisi tapahtunut. Sekä positiiviset että negatiiviset väitteet asioista tulee perustaa dokumentoituun tietoon.

Tämä tarkoittaa sitä, että jos väittää jotakin, sen pitää perustua dokumentoituun tietoon, ei arvailuihin ja jossitteluihin. Väitteesi, jotka perustuvat arvailuihin ja jopa olemassaolevan tiedon vastaisiin väitteisiin tarvitsevat korjausta.

Rooman valtakunnassa asiat tunnettiin hyvin. Kristittyjä oli vainottu tehokkaasti, joten asiat oli tutkittu hyvin. Heitä vastaan nostettiin kaikki mahdolliset syytteet. Heitä ei kuitenkaan syytetty joulun varastamisesta tai muista vastaavista olennaisista rikoksista.

Käyttäjän elmorautio kuva
Elmo Rautio Vastaus kommenttiin #22

Jos luit tekstin tarkkaan, niin huomasit kyllä, ettei Rooman valtakunnassa joulua ei koskaan "varastettu". Joulusta tuli Jeesuksen syntymäjuhla vasta Konstantinus Suuren myötä. Kristittyjen vainon aikana roomalaiset viettivät vielä Saturnaliaa ja Sole Invictuksen syntymäjuhlaa.

Markku Ollikainen

Myös teksti Jeesuksen bethlehemiläisyydestä tai nasaretilaisuudesta, Jeesuksen esi-isistä kertoo asioihin perehtymättömyydestä.

Raamatun teksti kertoo Jeesuksen syntyneen Bethlehemissä, joka oli profeetta Miikan mukaan oleva Jumalan lähettämän Messiaan syntymäpäikka. Jeesus syntyi väestön rekisteröinnin takia tehdyn matkan aikana. Olivathan sekä Joosef että Maria molemmat omaa reittiään Daavidin jälkeläisiä, joten heidän tuli palata esi-isänsä kaupunkiin. Tämä käytäntö on vieläkin käytössä vanhoissa, esi-isiä kunnioittavissa kulttuureissa. Suurkaupungin asukkaat ovat rekisterissä esi-isiensä kaupungeissa ja maaseutupaikoissa.

Ihmiselle ei annettu nimeä matkalla tapahtuneen syntymäpaikan mukaan, vaan varsinaisen asuinpaikan mukaan. Siksi nimen selittäväksi osaksi tuli Nasaret, josta tuli Jeesuksen kasvukaupunki Egyptistä paluun jälkeen. Tämä paluu tapahtui Herodes Suuren kuoleman jälkeen.

Elmo Raution ongelma ei ole vain hänen ongelmansa. Jo Jeesuksen ajan kirjanoppineet pähkäilivät saman kysymyksen kanssa. Heillekään ei selvinnyt, että Bethlehemissä voi käydä vain syntymässä. He ajattelivat vain Nasaretia, jos ei pitänyt nousta profeettaa...

Lienee aika paljastavaa, ettei kukaan kutsunut Jeesusta Joosefin pojaksi. Aikalaiset tiesivät, että Joosef aikoi hyljätä Marian, joka oli tullut raskaaksi ennen heidän avioliittoaan.

Raution väitteet Nasaretin historiallisesta kyseenalaisuudesta ovat tuulesta temmattuja. On vaikea hahmottaa tarkkaa paikkaa historian pahasti pyörittämällä alueella, mutta mm. arabiankieliset nimet ovat hyvin säilyttäneet heitä aikaisemman nimistön. Nasaret löytyy arabiankielellä an-Nashira, joten paikannus on mahdollinen riittävän suurella tarkkuudella.

Myös Raution puhe Jeesuksen sukutauluista Matteuksen ja Luukkaan evankeliumeissa kaipaa korjausta.
Tarkkaavainen lukija huomaa, että ne ovat erilaiset. Sekä Joosef että Maria olivat Daavidin jälkeläisiä.
Matteus kirjaa Jeesuksen Joosefin jälkeläiseksi lakiteknisen sukupuun mukaan. Joosef on Daavidin jälkeläinen Salomonin sukuhaaran kautta.
Luukas taas kirjaa Jeesuksen Joosefin vaimon Marian sukupuun jatkona. Maria edustaa Daavidin jälkeläistä Naatanin sukuhaaran kautta.

Idea, että Jeesus voi olla Daavidin jälkeläinen 1Ms3:15 mainitulla "vaimon siemen"-periaatteella on nerokas. Tällä tavalla Jeesus saattoi olla paitsi Daavidin jälkeläinen, myös ilman miehen kautta siirtyvää synnillistä perimää. Naisen kohdussa oleva lapsi on yhteydessä äitiinsä istukan välityksellä, joten verenkierrot eivät ole suoraan tekemisessä toistensa kanssa. Näillä järjestelyillä Jeesus saattoi tulla ihmiseksi ilman ihmiskunnan synnillistä perimää. Nerokasta! Joulua kannattaa juhlia!

Käyttäjän elmorautio kuva
Elmo Rautio

Tämä teksti kertonee olennaisen: sinulle on tärkeää todistaa Jeesuksen historiallisuus, koska olet mitä ilmeisimmin kristitty. Ei kovin kaksinen lähtökohta historioitsijalle, vai mitä?

Pointti oli joka tapauksessa siinä, ettei joulu ole Jeesuksesta lähtöisin. Piste.

Markku Ollikainen

Ammuit juuri itseäsi jalkaan. Blogitekstisi on nimenomaan tuon ideologisen asenteen kyllästämä. Siksi tuot sen esille, kun sinua sopivasti innostin, tunnustat asian tietämättäsi kommentissasi.
En usko, että asiatietojen tuominen keskusteluun on pahasta, vaikka se ei sinua taida miellyttääkään.

Korjaaviin toimiin ei tarvita kristittyä. Tosiasiat näet ovat totta kenelle tahansa. Puolivillaisilla puheilla, kokoonpanoilla tavallisen kansan harhaanjohtaminen ei ole todellisen historiantutkijan ja -tuntijan oikea asenne.

Mitä tulee Jeesuksen historiallisuuteen, alan ihmiset tietävät 2000 vuotta sitten tässä maailmassa vaeltaneesta Jeesuksesta ja hänen historiallisuudestaan olevan enemmän todistusaineistoa kuin esimerkiksi muutaman sadan vuoden takaisesta Napoleonista.
Innokkaalle ateistille tämä tietysti on harmittava juttu, kun ei saa asiasta satua, vaikka kuinka vääntäisi kokoon uusia virityksiä - täytyy siksi vain tyytyä tietoiseen olemassa olevan Jumalan vastustamiseen.

Animistisessa perinteessä vuoden pimeimmän ajan murehtiminen: nouseeko aurinko uudelleen? ja uudesta keväästä iloitseminen: maailma jatkuu, sopii hyvin myös kaikkein mustimpien murheiden ja valoisimpien ilojen juhlaan jouluun.
Sanotaanhan Jeesuksesta: Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valon. Niille, jotka asuvat kuoleman varjon maassa, loistaa kirkkaus.
Voi olla, että Jeesuksen tulemuksessa koettu pahan pimeyden maailman valaistuminen antoi sytykkeitä käyttää vuoden pimein hetki suuren muutoksen muisteluun ja muutoksesta iloitsemiseen.

Hyvää Joulua! Ja sen jatkona entistä parempaa uutta vuotta AD2013!

Käyttäjän elmorautio kuva
Elmo Rautio

Minuun on aivan turha heittää mitään leimakirvestä: en koe olevani mikään ateismin esitaistelija tai muutenkaan erityisen vakaumuksellinen. Olen vain uskonnoton ja minun ainoa vilpitön haluni on oikaista harhaluuloja ja purkaa myyttejä, liittyivät ne sitten joulun alkuperään tai talvisotaan.

Voinet kohdistaa kritiikkisi saman tien myös Historia-lehden toimitukselle, joka kirjoitti aiheesta laaajalti vuoden 2010 joulunumerossa. Ja useille muille historiantutkijoille mm. Oulun Yliopistossa. Jos todella olet alan ihmisiä, on todella omituista, ellet ole kohdannut kritiikkiä ajatuksiasi kohtaan aiemmin.

Voisiko kuitenkin olla niin, että halusi uskoa kristillisen opin totuudellisuuteen vaikuttaa siihen, millaisia argumentteja hyväksyt totuuskäsityksesi perustaksi? Ajatus siitä, että tieteenteon tarkoitus on todistaa jokin asia oikeaksi, on tieteelle vierasta.

Jeesuksella ei ole mitään tekemistä joulun alkuperän tai valon juhlan kanssa. Jos et muuten usko, niin luehan huviksesi vaikka joku emytologiaa käsittelevä teos ja tutki sanaa "joulu". Se ei kuitenkaan estä sinua pitämästä kiinni Jeesuksestasi tai Jumalastasi, mutta koettaisit silti ymmärtää, että joulua on aivan yhtä perusteltua viettää myös muista syistä.

Kirjoittajan suosituimmat Puheenvuoro-palvelussa